Как българският народ посрещна рождението на цар Борис III

На 30 януари в София, в царския дворец, е роден синът на Фердинанд, Борис Сакскобургготски, една от най-значимите личности в българската история. Българският народ е във възторг – князът е баща на мъжки наследник и след повече от 500 години държавата има свой престолонаследник. 101 топовни салюта озвучават софийския център, отбелязващи щастливата вест. Празненствата се готвят, населението ликува, а родната преса е залята от подробности около голямото събитие. Княз Фердинанд подготвя прокламация към българския народ, в която информира поданиците си. Днес, вторник, осемнадесети януари хиляда осемстотин деветдесет и четвърта година, от Рождество Христово, часа на седем и четвърт сутринта,...

Повече