Везни

07-astro_symbols_western_libra1. Хората, които им пречат да живеят така, както те самите искат.
2. Хората, които са жестоки към животните.
3. Секса за една вечер.
4. Хората, които не се обаждат след като са обещали.
5. Родители, които крещят на децата си.
6. Хората, които злоупотребяват с алкохол и наркотици.
7. Хората, които ги поставят пред избор.
8. Подаръците за „отбиване на номера“.
9. Равнодушието.
10. Грозотата – във всичко!

Коментари

коментара