/КРОСС/ „ЧЕЗ Разпределение България“ АД създаде необходимата организация и ангажира 579 служители, които работиха извънредно през почивните дни на 2, 3 и 4 януари 2015 г., за да спази нормативното изискване за срок на отчитане на електромерите не по-голям от 31 дни. През този период всички подлежащи на отчет обекти бяха посетени съгласно предварително обявения график.
Не бе осигурен достъп до 12,18% от възложените за отчитане електромери. На тези клиенти ЧЕЗ даде възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди. В случай, че клиентите не са се възползвали от предоставената опция, техните фактури ще бъдат формирани на база потреблението през аналогичен предходен период, както е записано в общите условия.
ЧЕЗ стриктно спазва нормативните изисквания за отчитане на електромерите на клиентите в Западна България за срок не по-дълъг от 31 дни. Само минимална част, равняваща се на 0,06% от извършваните всеки месец над 2 милиона отчета, е със срок на фактурата, надхвърлящ 31 дни. Най-често по-дългият срок се получава при самоотчет. Подобна ситуация имаше през ноември миналата година, когато делът на фактурите за по-дълъг срок достигна 0,1%. Причината тогава бяха големият брой самоотчети в резултат на новата цена на електрическата енергия, която влезе в сила от 1 октомври

: Икономика Cross

Коментари

коментара