/КРОСС/„Имаме изключително ползотворно сътрудничество с ЕБВР, което трябва да продължи“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която се срещна с директора на дирекция „Ядрена безопасност“ в ЕБВР Винс Новак и директора на локалния офис на ЕБВР в България Даниел Берг. Двете страни оцениха като особено успешни проектите, изпълнявани по линия на Международен фонд „Козлодуй“ и откроиха сред тях този за енергийна ефективност. „Едно евро, инвестирано от МФК в този проект, привлича 3-4 евро в икономиката“, илюстрира успеха Винс Новак. По думите на Даниел Берг това е пряка полза във връзка със смекчаване на последиците от затваряне на блоковете 1-4 в АЕЦ „Козлодуй“. От страна на Европейската сметна палата предстои одит на проектите, финансирани от Международен фонд Козлодуй, стана ясно по време на срещата. И двете страни се съгласиха, че постигнатият напредък трябва да бъде продължен.
Гостите от ЕБВР запознаха министър Петкова с хода на проектите за изграждане на система за плазмено изгаряне и на съоръжение за извличане и преработка на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване, както и проекта за хранилище за сухо съхранение на отработеното ядрено гориво. По отношение на първия проект е необходимо да бъдат заделени средства от националния фонд РАО за осигуряване на национално съфинансиране, подчерта г-н Новак

: Икономика Cross

Коментари

коментара