През последните години скоростно се развиват онлайн услуги като онлайн банкиране и заплащане онлайн директно чрез банковата сметка на стоки и услуги в страната или друга държава, която е членка на Евросъюза. Напоследък набират популярност феномени като бързи кредити, кредити онлайн, кредити без лихва, без поръчител, без доказан доход и др. Те са част от приоритетите на Европейския съюз за идните години, с цел увеличаване на стабилността и интелигентния растеж. Как и защо Европейската комисия припознава улесненото кредитиране като една от своите основни цели?
Председателят на Европейката комисия, която е изпълнителен орган на ЕС, Жан‑Клод Юнкер, бе избран през ноември 2014г., поради позицията си, че ЕС трябва отново да се фокусира към своите най-главни предизвикателства, пред които стоят икономиката и политиката на Съюза, и да се увеличи демократичната легитимност на тези общества.poland-1496461

Макар, че ЕС има свое законодателство, което защитава правата на потребителите, то се нуждае от цялостна правна рамка, която да разрешава ежедневните нужди от справедливост и сигурност на гражданското общество. Модерните предизвикателства са например цифровизацията в ежедневието и устрема към по-стабилни потребителски модели, както и задоволяване специфичните потребности на уязвимите групи потребители. Потребителите от Еврозоната имат едни от най-големите права в света изобщо, без значение дали става дума за безопасност на стоките, подвеждаща реклама, неправомерно таксуване при роуминг или онлайн пазаруване или за правна защита в спорна ситуация. АРС – алтернативното решаване на спорове и ОРС – онлайн решаването на спорове, позволяват на гражданите на ЕС позволяват решаване на ситуациите бързо, лесно и с ниски разходи. Друга мярка, гарантираща сигурност е Европейската процедура за искове с малки финансови интереси, която разрешава трансграничните спорове на с разход до 2000евро. От 2013г. в Европейският портал за онлайн правосъдие, за гражданите се предвижда да пускат електронни искови формуляри с невисок паричен интерес на всички официални езици, което може да ги улесни и да им спести време.
Източник: barzi-krediti.com

Коментари

коментара