uzn_1390971756Днес има хиляди начини да се записва информация, с помощта на „невидимо“ мастилото върху хартия. Някои от тях са намерили приложение в детските „магически“ химикалки и маркери, а други имат място в арсенала на шпионския софтуер.
Китайски учени успели да създадат “магически“ лист хартия, който да може да отпечатва и изтрива текста, благодарение на специален разтвор, импрегниран предварително в хартията. Тяхното внимание е било насочено към даден клас органични вещества, така наречените спиропирани, представляващи сложни ароматни въглеводороди, разтворими във вода. Те притежават интересни свойства – потъмняват или стават непрозрачни, когато бъдат нагряти и потопени в течност.
Със създаването на тази технология, учените имали две цели: намаляване на разходите за печат (почти 17 пъти)  и намаляване на вредата за околната среда, свързана с производството на мастило.

Коментари

коментара