1. На приятелско парти някой пуска непристоен анекдот. Твоето отношение:

а/ ако анекдотът е бил уместен, споделям всеобщото веселие;
б/ всичко зависи от степента на непристойност;
в/ смятам, че във всички случаи това е недопустимо.

2. Спътничката ти във влака ти разкрива душата си. Би ли постъпила по същия начин?

а/ само в краен случай;
б/ ако тя буди у мен доверие, да;
в/ защо пък не – това е добър начин да се разтоваря емоционално.

3. Според теб в отношенията с околните:

а/ не бива да се хващаш за думите и да обмисляш постъпките на хората, които и така са ясни;
б/ трябва да се постъпва според интуицията;
в/ трябва човек да се учи да разбира истинските мотиви, стоящи зад думите и постъпките на хората.

4. Вярно ли е, че предпочиташ да си имаш работа с вежливи и деликатни хора, а не с резки и праволинейни?

а/ да, общуването с първите ми е по на сърце;
б/ всичко зависи от техния статус;
в/ не, предпочитам да общувам с прями хора, без задни мисли.

5. Би ми харесвало да бъда ветеринар, да лекувам животни.

а/ да, сигурна съм в това;
б/ мога да се грижа само за домашни животни;
в/ не, това не е за мен.

6. Аз ям с такова удоволствие, че понякога не съм така внимателна като другите.

а/ да, което си е истина, истина е;
б/ не съм сигурна;
в/ не, изобщо не съм такъв човек.

7. Повечето свои познати:

а/ с радост поздравявам първа;
б/ различно;
в/ поздравявам така, че да не подроня своето достойнство.

8. Ако непознат говори нещо, което изобщо не отговаря на действителността, най-вероятно ще си помисля, че:

а/ той е лъжец;
б/ сигурно е голям чудак;
в/ явно са го информирали погрешно.

9. По време на туристическо пътуване бих предпочела да се придържам към програмите, съставени от специалистите, вместо сама да планирам маршрута си.

а/ съгласна съм;
б/ частично;
в/ не съм съгласна.

10. Най-важното във възпитанието на децата е:

а/ да се отнасяме към детето с любов;
б/ да се придържаме към златната среда;
в/ да изградим у детето необходимите навици и възгледи.

Резултати

Отговор „а“ на въпроси 2, 4, 8, 9, 10 и „в“ на въпроси 1, 3, 5, 6, 7 оцени с 2 точки, отговори „б“ с 1 точка.

По-малко от 7 точки

Най-вероятно ти е присъща детска спонтанност, самопроизволност на действията, невинаги съобразяваща се с обективните условия. Това може да се възприема като естественост и наивност или като грубост или тромавост, в зависимост от твоята възраст, от ситуацията и самите ти подбуди. По този път трудно може да се постигне успех – демонстрацията на собствените желания много често се възприема от околните като егоизъм и липса на стремеж да виждаш другия. В същото време неумението да анализираш постъпките на околните и нежеланието да разсъждаваш, да търсиш индивидуален подход към хората у теб се компенсира до голяма степен от непретенциозност – ти лесно се задоволяваш с това, което имаш. Явно си сантиментална и обичаш животните.

От 8 до 13 точки

Ти можеш да се държиш красиво, без да шокираш околните и без да изглеждаш смешно. Случва се обаче и друго – умението ти да бъдеш внимателен и тактичен човек да се сблъска с желанието ти да се отпуснеш, да не се сковаваш, да не се сдържаш заради онези, чието мнение е несъществено за теб или с които отдавна имаш някакви отношения /принципът: „за съпруга – ролките, за колегите – къдриците“/. Ти може да изпаднеш в смешно положение поради това, че си се излъгала за човека, който се е оказал по-развит и влиятелен, отколкото ти се е сторило в началото. Като цяло околните виждат в теб възпитан човек, който се държи естествено, без излишна маниерност.

От 14 до 20 точки

На теб не ти е чужда мисълта, че естествеността е поза. За теб са характерни изтънченост във взаимоотношенията, пресметливост в постъпките, наблюдателност, предвидливост, умение да предугаждаш действията на другите. Твоята проницателност и желанието ти да подхождаш към всички събития разумно и несантиментално може да бъдат възприети от околните като изкуственост и хитрост. Несправедливо причиненото огорчение, оскърблението, ощетяването на интересите ти по принцип не предизвикват у теб непосредствена емоционална реакция – възмущение или обида, а се проявяват в обострена самолюбива поза на пренебрежение, високомерно отношение към недоброжелателите или в спокойна пресметливост на ответните действия, разрушаващи техните намерения.

Коментари

коментара