20140603075542-20140603.hormjogeauСилно ограничаване на скъпите фотоволтаични централи ще наблюдаваме у нас до 2030 г., ако бъде приета новата енергийна стратегия. В документа е записано, че България трябва да увеличава производството на ток от възобновяеми източници, пише „Стандарт“. В същото време обаче се посочва, че инсталираните фотоволтаични мощности трябва да бъдат редуцирани близо наполовина.

В стратегията пише, че в момента у нас работят соларни паркове с обща инсталирана мощност над 1100 мегавата. До 2030 г. обаче те трябва да бъдат редуцирани на максимум 600 мегавата. Авторите на стратегията не посочват по какъв начин ще стане това – дали чрез затваряне на съществуващи мощности, или пък чрез ограничения, които няма да позволяват след края на живота на дадена фотоволтаична централа на нейно място да се изгражда нова.

Ограничения се предвиждат и при вятърните генератори. Там се предлага лимитът да бъде от 1800 мегавата общо за цяла България. При този тип централи обаче не стои проблемът, наличен при фотоволтаиците, тъй като инсталираните в момента мощности са около 600 мегавата, което е далеч от поставената граница. Така през следващите 16 години нови вятърни централи ще могат да се изграждат.

Проектът на новата енергийна стратегия предвижда сериозен тласък на развитието на ВЕЦ-овете. По този начин целите за увеличаване на производството на енергия от ВЕИ ще бъдат постигнати на ниска цена, тъй като водният ток е значително по-евтин от слънчевия и вятърния. Според анализа на авторите хидроенергийният потенциал на България е за годишно производство от 14 800 гигаватчаса ток, докато в момента страната ни усвоява едва 5400 от тях. Затова целите за повече зелен ток ще бъдат постигнати предимно чрез модернизация на съществуващите и изграждане на нови ВЕЦ-ове и каскади.

В стратегията са посочени примери за това, като завършване на хидровъзел „Яденица“ и прехвърлянето на допълнителни води от р. Места към действащите каскади в района. Както и реализация на проектите „Горна Арда“, „Доспат-Въча“, „Лакатица“, хидроенергиен комплекс „Дунав“ и др. Сред възможностите за оползотворяване на водния потенциал на страната се посочват дори изграждането на нови малки ВЕЦ-ове, а също и микроинсталации, монтирани по ВиК мрежата.

Всичко това обаче ще се осъществява без дългосрочни договори. Според стратегията този тип контракти трябва да бъдат абсолютно забранени и за целта държавата трябва да предприеме промени в нормативната уредба. /БЛИЦ

Коментари

коментара